Сингапурын Coleman Дээд сургуулийн Улаанбаатар дахь Англи хэлний сургалтын төв


Давуу тал
*Сингапурын  сургалтын хөтөлбөрөөр хичээл явагдана
*Сингапурын 'Coleman' Дээд сургуулийн Сертификат олгогдоно
*Сингапурт бэлтгэгдсэн туршлагатай багш нар

1. Энгийн анги:  /хүний тоо 12-16 /
Анхан шат -80 цаг 2 сар 650,000
Дунд шат -  80 цаг 2 сар 650,000
Гүнзгий  шат - 80 цаг 2 сар 750,000
Долоо хоногт хичээллэх өдөр: 5 өдөр /Даваа -Баасан/
Өдөрт хичээллэх цаг: 2 цаг, Нэг цагийн  үргэлжлэх хугацаа: 45 мин

 

2. VIP анги: /хүний тоо 5-7 /
Анхан шат - 60 цаг 1 сар – 980,000
Дунд шат - 60 цаг 1 сар – 980,000
Гүнзгий - 60 цаг 1  сар – 1,080,000
Долоо хоногт хичээллэх өдөр : 5 өдөр /Даваа-Баасан/
Хичээллэх цаг: 3 цаг, Нэг цагийн үргэлжлэх хугацаа: 45 мин

 

3. Ганцаарчилсан сургалт:
1 сар- 40 цаг-1,200,000
Долоо хоногт хичээллэх өдөр ба цагийг Суралцагч өөрөө сонгоно. 

 БИДНИЙ ТУХАЙ

  Хэлп төв нь Сингапурын Их дээд Сургууль, Дунд сургууль, Цэцэрлэгт зуучлах үйл ажиллагаагаа 2001 оноос одоог хүртэл явуулж байна.

Бид:
-Зуучлалын хөлсгүйгээр
-Сургуулиудтай хийсэн тусгай гэрээний дагуу хямдралтай төлбөрөөр таныг Сингапурт суралцуудаг


Сингапур улсад суралцах тухай товч мэдээлэл
Сингапурын шилдэг 10 хувийн болон улсын итгэмжлэгдсэн дээд сургуулиуд Монгол оюутнуудаа Монгол дахь төлөөлөгч болох манай төв дээр бүртгэж байна. Та сургуулиа сонгон суралцах боломжтой. Бүх сургуулиуд ХЭЛП төвтэй хийсэн тусгай гэрээний дагуу зөвхөн манайхаар зуучлуулан явсан хүмүүст сургалтын төлбөрөө 20-50% хямдруулсан байдаг.
 
HELP төвөөр 2013онд Зуны сургалтад хамрагдсан хүүхдүүдийн нэвтрүүлэг