Сингапурын Coleman Дээд сургуулийн Улаанбаатар дахь Англи хэлний сургалтын төв


Давуу тал
*Сингапурын  сургалтын хөтөлбөрөөр хичээл явагдана
*Сингапурын 'Coleman' Дээд сургуулийн Сертификат олгогдоно
*Сингапурт бэлтгэгдсэн туршлагатай багш нар

1. Энгийн анги:  /хүний тоо 12-16 /
Анхан шат -80 цаг 2 сар 650,000
Дунд шат -  80 цаг 2 сар 650,000
Гүнзгий  шат - 80 цаг 2 сар 750,000
Долоо хоногт хичээллэх өдөр: 5 өдөр /Даваа -Баасан/
Өдөрт хичээллэх цаг: 2 цаг, Нэг цагийн  үргэлжлэх хугацаа: 45 мин

 

2. VIP анги: /хүний тоо 5-7 /
Анхан шат - 60 цаг 1 сар – 980,000
Дунд шат - 60 цаг 1 сар – 980,000
Гүнзгий - 60 цаг 1  сар – 1,080,000
Долоо хоногт хичээллэх өдөр : 5 өдөр /Даваа-Баасан/
Хичээллэх цаг: 3 цаг, Нэг цагийн үргэлжлэх хугацаа: 45 мин

 

3. Ганцаарчилсан сургалт:
1 сар- 40 цаг-1,200,000
Долоо хоногт хичээллэх өдөр ба цагийг Суралцагч өөрөө сонгоно.