Элсэх сургууль:
Английн University of Wolverhampton Их сургуулийн Сингапур дахь салбар

Мэргэжил:

Бизнесийн удирдлага/эдийн засаг,маркетинг,..гм/

Тавигдах шаардлага
*11 төгссөн атестаттай байх ёстой.
*17 аас дээш насны

Суралцах хугацаа

* Нийт баклаврын зэрэг авч төгстөл 2.5 -3 жил

 

Төлөх төлбөр

Сингапур доллар

Ам.доллар                


1

*1ба2-р курс үргэлжлэх хугацаа 8 сар              
*3-курс үргэлжлэх хугацаа - 8сар  
*4-курс үргэлжлэх хугацаа - 12сар       

$5760
$6080
$12480

SD$7200
SD$7600
SD$15600

2

Эскроу данс

$160

SD$200

3

Сургуулийн бүртгэл виз

$248

SD$300

4

Books

$360

SD$450

5

Medical insurance

$40

SD$50

6

Байр

$310*2=620/2сар/
барьцаа $400
бүртгэл- $126

SD$ 388*2=776
SD$ 500 буцааж олгогдоно
SD$ 157

7

Үйлчилгээний зардал

$100

 

8

Замын зардал

$576(УБ-Син 1талдаа) 
онгоцноос тосох- $60

 

75SD$

*  Сургууль ба байранд төлөх төлбөр дээр 7 % Сингапурын такс нэмэгдэнэ.
*  Түвшин солих ба түвшин ахих зарим тохиолдолд номны мөнгө дахин төлөгдөх магдлалтай.
 *  USD 1,25 (singapore dollar) Анхаар!!! -  Долларын ханш өөрчлөгдөх магадлалтай

* Бүрдүүлэх бичиг баримт        

  1. Гадаад пасспорт / зурагтай нүүр ба сунгалт хийгдсэн нүүр,гарын үсэгтэй нүүр 1 % /нотариатаар   батлуулсан /
  2. 6 % цээж зураг  / 3*4 харьцаатай/
  3. Төрсний гэрчилгээний хуулбар, ба орчуулга
  4. 10 жилийн, Баклавр, Магистрын диплом болон бусад боловсролын гэрчилгээ, дүнгийн  жагсаалт. Ажилласан жилүүдэд бол ажлын газрын тодорхойлолт, орчуулга
  5. Хөрөнгийн баталгаа

Бүх бичиг баримтаа хуулбарлан нотариатаар батлуулах ба орчуулгын товчоогоор англи хэл дээр орчуулуулан, орчуулгаа бас нотариатаар батлуулсан байх ёстой.

2011.09.28-ний өдөр.


Элсэх сургууль:    
Английн University of Wolverhampton Их сургуулийн Сингапур дахь салбар

Мэргэжил:

Аялал жуулчал, Зочид буудалын менежмент, Худалдааны удирдлага

Тавигдах шаардлага
*11 төгссөн атестаттай байх ёстой.
*17 аас дээш насны

Суралцах хугацаа

* Нийт баклаврын зэрэг авч төгстөл 2.5 -3 жил

 

Төлөх төлбөр

Сингапур доллар

Ам.доллар                


1

*1ба2-р курс үргэлжлэх хугацаа 12 сар              
*3-курс үргэлжлэх хугацаа - 12сар  
*4-курс үргэлжлэх хугацаа - 12сар-24сар         

$6080
$6240
$12000

SD$7600
SD$ 7800
SD$15000

2

Эскроу данс

$ 304

SD$ 380

3

Сургуулийн бүртгэл виз

$ 248

SD$ 300

4

Uniform

$320

SD$400

5

Books

$1280

SD$1600

6

Medical insurance

$40

SD$50

7

Байр

$310*2=620/2сар/
барьцаа $400
бүртгэл- $126

SD$ 388*2=776
SD$ 500 буцааж олгогдоно
SD$ 157

8

Үйлчилгээний зардал

$100

 

9

Замын зардал

$576(УБ-Син 1талдаа) 
онгоцноос тосох- $60

 

75SD$

    
*  Сургууль ба байранд төлөх төлбөр дээр 7 % Сингапурын такс нэмэгдэнэ.
*  Түвшин солих ба түвшин ахих зарим тохиолдолд номны мөнгө дахин төлөгдөх магдлалтай.
 *  USD 1,25 (singapore dollar) Анхаар!!! -  Долларын ханш өөрчлөгдөх магадлалтай


* Бүрдүүлэх бичиг баримт        

  1. Гадаад пасспорт / зурагтай нүүр ба сунгалт хийгдсэн нүүр,гарын үсэгтэй нүүр 1 % /нотариатаар   батлуулсан /
  2. 6 % цээж зураг  / 3*4 харьцаатай/
  3. Төрсний гэрчилгээний хуулбар, ба орчуулга
  4. 10 жилийн, Баклавр, Магистрын диплом болон бусад боловсролын гэрчилгээ, дүнгийн  жагсаалт. Ажилласан жилүүдэд бол ажлын газрын тодорхойлолт, орчуулга
  5. Хөрөнгийн баталгаа

Бүх бичиг баримтаа хуулбарлан нотариатаар батлуулах ба орчуулгын товчоогоор англи хэл дээр орчуулуулан, орчуулгаа бас нотариатаар батлуулсан байх ёстой.

2011.09.28-ний өдөр.