Элсэх сургууль:
Английн University of Wales, Oxford Brookes University мөн Австралийн University of Southern Queensland, Их Сургуулиудийн Сингапур дахь салбар сургууль компьютр мэдээлэлийн технологи чиглэлийн №1 Сургууль Informatics.

Мэргэжил: Бизнесийн удирдлага/эдийн засаг,маркетинг, Компьютер,мэдээлэлийн технолог

Тавигдах шаардлага
*11 төгссөн атестаттай байх ёстой.
*17 аас дээш насны

Суралцах хугацаа * Нийт баклаврын зэрэг авч төгстөл 2.5 -3 жил

Informatics

1

Бизнесийн удирдлага

University of Wales

1ба 2 курс хугацаа 8 сар 8000SD$
US$5714

3 курс хугацаа 8сар
8000SD$
US$5714

4 курс хугацаа 12 сар
11600SD$
US$8286

2

Аялал зуучлал

University of Southern Queensland ,Australia

1ба 2 курс хугацаа 8 сар 7600SD$
US$5428

3 курс хугацаа 8сар
7600SD$
US$5428

4 курс хугацаа 12 сар
20000SD$
US$14285

3

-Компьютер,мэдээлэлийн технологи
-
-
-

Oxford Brookes University

1ба 2 курс хугацаа 8 сар 10000SD$
US$7143

3 курс хугацаа 8сар
10000SD$
US$7143

4 курс хугацаа 12 сар
15800SD$
US$11286

4

MBA

University of Wales

хугацаа 16 сар

21000SD$
US$15000

-

5

Master in Information Technology

University of Southern Queensland

хугацаа 16 сар

24000SD$
US$17142

-

Ам.доллар                       Сингапур доллар

төлбөр             

Ам.доллар   

Сингапур доллар

1

Сургуулийн бүртгэл виз /16сар/

$ 507

SD$ 710

2

Эскроу данс /16сар/

$ 185

SD$ 259

3

Байр

$254*2=508/2сар/
барьцаа $357
бүртгэл- $86

SD$ 710
SD$ 500
SD$ 120

4

Үйлчилгээний зардал

$100

Буухиа шуудан,банкны шимтгэл,орчуулга гм

5

Замын зардал

$576(УБ-Син 1 талдаа) 
онгоцноос тосох- $43

 

60SD$

* Сургууль ба байранд төлөх төлбөр дээр 7 % Сингапурын такс нэмэгдэнэ.
* ангиасаа шалтгаалж номны мөнгө төлөгдөнө.
* USD 1 = SD$ 1.39-14 (singapore dollar) Анхаар!!! - Долларын ханш өөрчлөгдөх магадлалтай
Долларын ханшны зөрүүнээс гарах эрсдэлийг Help төв хариуцахгүй болно.

* Бүрдүүлэх бичиг баримт 

Гадаад пасспорт / зурагтай нүүр ба сунгалт хийгдсэн нүүр,гарын үсэгтэй нүүр 1 % /нотариатаар

батлуулсан /

6 % цээж зураг / 3*4 харьцаатай/

Төрсний гэрчилгээний хуулбар, ба орчуулга

10 жилийн, Баклавр, Магистрын диплом болон бусад боловсролын гэрчилгээ, дүнгийн жагсаалт. Ажилласан жилүүдэд бол ажлын газрын тодорхойлолт, орчуулга

Бүх бичиг баримтаа хуулбарлан нотариатаар батлуулах ба орчуулгын товчоогоор англи хэл дээр орчуулуулан, орчуулгаа бас нотариатаар батлуулсан байх ёстой.

2010.08.26 ний өдөр шинээр хэвлэв.