Элсэх сургууль:                                                                                      
Английн University of Teesside,University of Wales, Manchester Metropolitan University Их сургуулиудын Сингапур дахь салбар

Мэргэжил:

 1. Бизнесийн удирдлага/эдийн засаг,маркетинг,..гм/
 2. (Аялал жуулчал,Зочид буудалын менежмент,Худалдааны удирдлага)

Тавигдах шаардлага
*11 төгссөн атестаттай байх ёстой.
*17 аас дээш насны

Суралцах хугацаа

      * Нийт баклаврын зэрэг авч төгстөл 2.5 -3 жил

 

Төлөх төлбөр

Сингапур доллар

Ам.доллар                

1.

*6 сарын хэлний курс
*1-р курс үргэлжлэх хугацаа 8 сар
*2-р курс үргэлжлэх хугацаа 8 сар
*3-курс үргэлжлэх хугацаа - 8сар
*4-курс үргэлжлэх хугацаа - 12сар
*Бизнесийн Удирдлагын Магистр 12-18сар /University of Wales/       

$2800
$4992
$4992
$5824
$9600
$14400

SD$3500
SD$6240
SD$6240
SD$7280
SD$12000
SD$18000

2.

Эскроу данс

$164

SD$200

3.

Сургуулийн бүртгэл виз

$320

SD$400

4.

Байр

$411*2=822/2сар/
барьцаа $400
бүртгэл- $126
SD$ 514*2=1028
SD$ 500 буцааж олгогдоно
SD$ 157

5.

Үйлчилгээний зардал

$100

 

6.

Замын зардал

$576(УБ-Син 1талдаа)
онгоцноос тосох- $60

75SD$

   *  Сургууль ба байранд төлөх төлбөр дээр 7 % Сингапурын такс нэмэгдэнэ.
   *  Түвшин солих ба түвшин ахих зарим тохиолдолд номны мөнгө дахин төлөгдөх магдлалтай.
   *  USD 1,25 (singapore dollar) Анхаар!!! -  Долларын ханш өөрчлөгдөх магадлалтай
  *Сургалтын төлбөрөө хувааж төлвөл 192SD$ нэмж тушаана.   

* Бүрдүүлэх бичиг баримт        

 1. Гадаад пасспорт / зурагтай нүүр ба сунгалт хийгдсэн нүүр,гарын үсэгтэй нүүр 1 % /нотариатаар   
 2.  батлуулсан /
 3.  6 % цээж зураг  / 3*4 харьцаатай/
 4. Төрсний гэрчилгээний хуулбар, ба орчуулга
 5. 10 жилийн, Баклавр, Магистрын диплом болон бусад боловсролын гэрчилгээ, дүнгийн жагсаалт. Ажилласан жилүүдэд бол ажлын газрын тодорхойлолт, орчуулга
 6. Хөрөнгийн баталгаа

Бүх бичиг баримтаа хуулбарлан нотариатаар батлуулах ба орчуулгын товчоогоор англи хэл дээр орчуулуулан, орчуулгаа бас нотариатаар батлуулсан байх ёстой.

2012.12.27 ний өдөр шинээр хэвлэв.Элсэх сургууль:                            
Английн University of Teesside Их сургуулийн Сингапур дахь салбар

Мэргэжил:

 1. Аялал жуулчал,Зочид буудалын менежмент,Худалдааны удирдлага

Тавигдах шаардлага
*11 төгссөн атестаттай байх ёстой.
*17 аас дээш насны

Суралцах хугацаа
* Нийт баклаврын зэрэг авч төгстөл 2.5-3 жил

 

Төлөх төлбөр

Сингапур доллар

Ам.доллар

1.

1-2-р курс үргэлжлэх хугацаа 9 сар/+6сар цалинтай дадлага/              

3-курс үргэлжлэх хугацаа - 9сар/ +6сар цалинтай дадлага/ 

$ 5280

$ 5280

SD$6560

SD$ 6560

2.

Эскроу данс

$ 156

SD$ 200

3.

Сургуулийн бүртгэл виз

$ 315

SD$ 400

4.

Байр

$411*2=822/2сар/
барьцаа $400
бүртгэл- $126

SD$ 514*2=1028
SD$ 500 буцааж олгогдоно
SD$ 157

5.

Үйлчилгээний зардал

$100

 

6.

Замын зардал

$576(УБ-Син 1 талдаа)
онгоцноос тосох- $59

75SD$

   *  Сургууль ба байранд төлөх төлбөр дээр 7 % Сингапурын такс нэмэгдэнэ.
   *  Түвшин солих ба түвшин ахих зарим тохиолдолд номны мөнгө дахин төлөгдөх магдлалтай.
   *  USD 1,28 (singapore dollar) Анхаар!!! -  Долларын ханш өөрчлөгдөх магадлалтай
  *Сургалтын төлбөрөө хувааж төлвөл 192SD$ нэмж тушаана.   

* Бүрдүүлэх бичиг баримт        

 1. Гадаад пасспорт / зурагтай нүүр ба сунгалт хийгдсэн нүүр,гарын үсэгтэй нүүр 1 % /нотариатаар   
 2.  батлуулсан /
 3.  6 % цээж зураг  / 3*4 харьцаатай/
 4. Төрсний гэрчилгээний хуулбар, ба орчуулга
 5. 10 жилийн, Баклавр, Магистрын диплом болон бусад боловсролын гэрчилгээ, дүнгийн жагсаалт. Ажилласан жилүүдэд бол ажлын газрын тодорхойлолт, орчуулга
 6. Хөрөнгийн баталгаа

Бүх бичиг баримтаа хуулбарлан нотариатаар батлуулах ба орчуулгын товчоогоор англи хэл дээр орчуулуулан, орчуулгаа бас нотариатаар батлуулсан байх ёстой.

2012.12.27 ний өдөр шинээр хэвлэв.