Английн University of Teesside, University of Wales Их Сургуулиудын Сингапур дахь салбар сургууль

Мэргэжил: Аялал жуулчал, Зочид буудалын менежмент, Худалдааны удирдлага ,..гм/ ... дэлгэрэнгүй


 

 

Английн University of Wolverhampton Их сургуулийн Сингапур дахь салбар

Мэргэжил: Бизнесийн удирдлага, Аялал жуулчал, Зочид буудалын менежмент, Худалдааны удирдлага /эдийн засаг, маркетинг,..гм/ ... дэлгэрэнгүй


 

 

Английн University of Wales, Oxford Brookes University мөн Австралийн University of Southern Queensland, Их Сургуулиудийн Сингапур дахь салбар сургууль компьютр мэдээлэлийн технологи чиглэлийн №1 Сургууль Informatics.

Мэргэжил: Бизнесийн удирдлага/эдийн засаг,маркетинг, Компьютер,мэдээлэлийн технологи..гм/ ... дэлгэрэнгүй