Сингапур дахь Англи хэлний курс

Сингапур Монголын Хамтарсан HELP төв

Amity College  Утас: 99116622, 336622

USD 1=SD$ 1.3 / singapore dollar /Анхаар  Долларын ханш өөрчлөгдөх магадлалтай. Долларын ханшны зөрүүнээс гарах эрсдэлийг Хэлп төв хариуцахгүй болно.      

4 Сар 

Өдөрт 3 цагаар

Ам доллар

Сингапур доллар

1

Сургалтын төлбөр

$2307

SD$ 3000

2

Сургуулийн бүртгэл виз

$269

SD$ 350

3

Сургуульд төлөх нийт дүн

$2576

SD$ 3350

4

Байр

$ 534*4=2136/ 4 months/
Барьцаа $ 534
Бүртгэл $ 153

SD$ 695*4=2780
SD$ 695 /Буцааж олгогдоно/
SD$ 200

5

Замын зардал

$1000 / 2- талдаа /
Онгоцноос тосож авах $ 57

 

Airport pick up SD$ 75

6

Бүгд

$ 5922 +$ 534  / Буцааж олгогдоно /

 6 Сар 

Өдөрт 3 цагаар

Ам доллар

Сингапур доллар

1

Сургалтын төлбөр

$3461

SD$ 4500

2

Сургуулийн бүртгэл виз

$269

SD$ 350

3

Сургуульд төлөх нийт дүн

$3730

SD$ 4850

4

Байр

$ 534*3=1602 / 3 months/
Барьцаа $ 534
Бүртгэл $ 153

SD$ 695*3=2085
SD$ 695 /Буцааж олгогдоно/
SD$ 200

5

Замын зардал

$1000 / 2- талдаа /
Онгоцноос тосож авах $ 57

 

Airport pick up SD$ 75

6

Бүгд

$ 6542 +$ 534 / Буцааж олгогдоно /

 

“ Сургууль ба байранд төлөх төлбөр дээр 8% Сингапурын такс нэмэгдэнэ. Байрны төлбөр дээр 6-8 сар 11-1 саруудад ачаалалтай үеийн нэмэгдэл 3-8% такс нэмэгдэнэ. Сургуульд төлөх төлбөрт Student pass 90 Сингапур доллар орсон болно.
“ Үйлчилгээний зардал болон зуулчлалын хөлс 190 ам доллар Хэлп төвд тушаана.
“Түвшин ахих ба солих тохиолдолд номны мөнгө дахин төлөгдөх магадлалтай.

2023 оны 02 сарын 01-ны өдөр шинээр хэвлэв.

Бүрдүүлэх бичиг баримт

  1. Гадаад пасспорт /зурагтай нүүр ба сунгалт хийгдсэн нүүр, гарын үсэгтэй нүүр 1% нотариатаар батлуулсан байх /
  2. 6% цээж зураг / 5”6 харьцаатай /
  3. Төрсний гэрчилгээний хуулбар ба орчуулга
  4. 10 жилийн Баклавр, Магистрын диплом болон бусад боловсролын гэрчилгээ, дүнгийн жагсаалт. Ажилласан жилүүдийн ажлын газрын тодолрхойлолт болон орчуулга
  5. Хөрөнгийн баталгаа

Бүх бичиг баримтаа хуулбарлан нотариатаар батлуулах ба орчуулгын товчоогоор англи хэл дээр орчуулуулан, орчуулгаа нотариатаар батлуулсан байх ёстой.